Lu Trenu
Data: Venerdì, 01 gennaio 2021 ore 12:00:00 CET
Argomento: Redazione


È l'eterna lotta tra il passato e il futuro. Tra ieri e domani. Tra il prima e il dopo. La memoria di ciò che era, e la speranza di ciò che sarà. Il ricordo, la nostalgia, la rimembranza, anche dolorosa, faticosa, difficile da decifrare del passato; e il desiderio, la speranza, la fiducia, il coraggio del futuro, del nuovo giorno, del nuovo anno. Il vecchio e il nuovo anno che si incontrano, ogni anno, proprio a mezzanotte. Si danno appuntamento il 31 dicembre. Per dirsi addio, con tenerezza, con indulgenza. Il vecchio anno muore e il nuovo anno nasce. Che coincidenza! Che destino! E nel mezzo scorre la vita, sempre nuova e sempre uguale. Si, la vita degli umani.
Che meraviglia! Buona vita a tutti!

Angelo Battiato

Lu trenu

Nta la stazioni di lu nostru munnu,
la notti tra dicembri e jnnaru,
s'ancontrunu, ma sulu ppi ‘n secunnu,
du treni, unu scuru, l'autru chiaru.

Unu si nni va lentu, pari stancu,
nun avi luci, è tuttu impolveratu.
L'autru arriva in fretta, è beddu, iancu,
di fili argentu e oru è cummigghiatu.

Supra a banchina c'è tanta cunfusioni,
carusi, picciriddi, genti ranni,
arrivunu di tutti li nazioni,
ccu tamburi, stindardi, interi banni.

“Evviva, finalmente, benvenutu!"
ci gridunu tra applausi e mortaretti.
Veni, ca tantu l'autru si nna gghiutu,
ccu li so tanti peni e i so dispetti.

Purtau sulu lacrimi e duluri,
n'ha datu pinitenzi, n'ha ngannatu!
Inveci, tu, ccu tutti i tò culuri,
sa quantu cosi belli na purtatu!"

Davanti a l'autru trenu, n'vicchiareddu,
ca è capustazioni assai anzianu,
si leva ccu rispettu lu cappeddu,
s'anchina e lu saluta ccu la manu.

Sta storia cci avi, ormai, dumila anni,
è ancora chidda, s'arripeti sempri:
pari ca li tristizzi e i malanni
finisciunu u trentunu di dicembri.

Facemu tutti festa, ccu ragiuni,
o trenu ca n'arriva novu e beddu,
ma sempri dudici sunu li vaguni!“,
rifletti, nta sò menti, u vicchiareddu.

" E, dintra, ci su sempri i stissi cosi,
alcuni sunu beddi, autri brutti,
ci sunu i spini, ma magari i rosi,
e, 'n pocu all’unu, ninn'attocca a tutti.

E non putemu fari propriu nenti
ppi luvari problemi e dispiaciri,
quannu u distinu è tanto preputenti
e pari ca ni fa sulu patiri.

Ma, nta valigia ca purtamu in viaggiu,
mittemu tuttu chiddu ca ni piaci:
la fidi, la spiranza,lu curaggiu
di scegliri l'amuri e la paci.

Mittemici magari ‘a gintilezza,
la lealtà, l'unuri, lu rispettu,
lu sensu di giustizia, 'a correttezza,
ca, tantu, nun ni pavunu bigliettu.

Lu trenu ca pigghiamu, ogni annu,
è sulu ‘n fogghiu iancu e 'na matita
ppi scriviri, tra 'a gioia e l'affannu,
un pezzu, forsi u megghiu, di la vita."

Maria Cristina Fiorito


Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-24885054.html