"Cchi strana ca mi pari sta notti di Natali" di Paolo Sessa
Data: Venerd́, 18 dicembre 2009 ore 14:47:33 CET
Argomento: Rassegna stampa


 

Cchi strana ca mi pari sta notti di Natali 

‘Nta sta nuttata muta 

e scarica di stiddi 

si sciogghiunu paroli

ca parunu spisiddi 

sfuiuti ‘ntra la cinniri 

d’un loccu fucularu 

ca luci n’avi quantu 

la varba di Innaru. 

E quantu po’ durari 

stu luci tramurtutu 

c’appena brucia anticchia 

accupa e si sta mutu,

c’a forza cchiù non l’avi 

di quannu era carusu 

ccu cori ca frieva 

allegru e ginirusu. 

 

Cchi strana ca mi pari 

sta notti di Natali 

ca si ripeti a stissa 

ogn’annu tali e quali: 

lu Bammineddu nasci 

‘nta stissa mangiatura

cchi stissi armali e omini 

a farici calura. 

 

Ma allura chi è ca cangia 

si lu Natali è u stissu? 

Pirchì ‘nto cori ‘nghiommuru 

mi si ci allippa o spissu?

Miatu lu Bamminu 

ch’è u stissu ‘ota ppi vota, 

mentri ca di cuntinuu

ppi mmia furria a rota. 

 

Avannu smogghimillu

stu ghiommuru ‘mbrugghiatu 

e sciogghi lu me cori 

ccussì arripigghia ciatu. 

Si poi, ppi ttia, Bamminu,

‘nci fussi nenti ‘i mali 

macari iù vulissi 

rinasciri a Natali.       Paolo Sessa

 

 

 

 

 

 

 Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-19344.html